3 veel gemaakte fouten bij het inrichten van de slaapkamer